Pierwsze polskie ubezpieczenie dla pasjonatów gór i sportów górskich stworzone przez Polski Związek Alpinizmu i PZU – ponownie zostało rozbudowane. Teraz można rozszerzyć ochronę o następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Tym samym Bezpieczny Powrót stał się programem kompletnym, zapewniającym ochronę od najważniejszych ryzyk jakie mogą spotkać podróżnika.

Przypominamy, że w podstawowym pakiecie znajdują się:

  • akcja ratunkowa,
  • koszty leczenia,
  • koszty transportu do kraju,
  • odpowiedzialność cywilna,
  • pomoc prawna,
  • ubezpieczenie bagażu.

Jest to pierwsze roczne ubezpieczenie górskie z możliwością ochrony NNW. Zakres ochrony i suma gwarancyjna w stosunku do składki są bardzo korzystne. Koszt pakietu indywidualnego wraz z NNW zaczyna się od 260 zł. Zatem ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 50 tys. zł, otrzymuje się już za 46 zł.

Ubezpieczenie ma osiem wariantów sumy gwarancyjnej – od 50 tys. aż do 1 mln złotych. W wariancie partnerskim i rodzinnym każdy z ubezpieczonych może wybrać inną sumę NNW, dopasowując poziom ochrony do swoich potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu. Wypłata z tytułu śmierci wynosi sto procent sumy ubezpieczenia.

Z punktu widzenia pasjonatów gór i szerzej aktywnego wypoczynku najważniejsze to, że Bezpieczny Powrót obejmuje ochroną także sporty wysokiego ryzyka. Sprawdź listę sportów >>

Jest to o tyle ważne, gdyż w standardowych polisach NNW ubezpieczyciele często zawierają wyłączenia dla sportów ekstremalnych lub podwyższonego ryzyka.

Ubezpieczenie NNW podobnie jak Bezpieczny Powrót działa tylko podczas wyprawy, poza granicami Polski. Ochrona obejmuje śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wypadki będące skutkiem omdlenia i epilepsji o nieustalonej przyczynie.

Program Bezpieczny Powrót wystartował ponad rok temu i w tym czasie stał się popularny w środowisku górskim. Zaangażowanie uczestników w rozwój ubezpieczenia pozwoliło na wprowadzenie nowych rozszerzeń do zakresu ochrony i dopasowanie jej do ich potrzeb.

Na początku tego roku wprowadziliśmy drugi pakiet z większymi sumami ubezpieczenia oraz możliwość ubezpieczenia wypraw do wysokości 7 600 m n.p.m. Obniżyliśmy też składki za inne rozszerzenia, tak aby były dostępne dla większej grupy osób.

Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy złożyć wniosek online. Polisa jest wysyłana na wskazany adres e-mail. Karta ubezpieczenia z zakodowanymi informacjami o polisie jest wysyłana pocztą na wskazany adres. Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się już w momencie złożenia wniosku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu lub obliczyć składkę? Kliknij TUTAJ >>