Uczestnicy programu Bezpieczny Powrót otrzymują do karty ubezpieczenia także kartę ICE.

Wypadki w górach nie należą do najrzadszych, stąd przed wyprawą w góry czy wyjazdem na narty warto wykupić polisę o szerokim zakresie ochrony. Ubezpieczeniem znanym od lat jest Bezpieczny Powrót, chroniący wyjeżdżających na górskie eskapady za granicę. Gwarantuje on m.in. pokrycie kosztów akcji ratowniczej czy leczenia w zagranicznym szpitalu. Teraz korzystający z tego ubezpieczenia otrzymują także kartę ICE, dzięki której w razie wypadku osobie poszkodowanej znacznie szybciej zostanie udzielona potrzebna pomoc.

ICE – co to jest?

Skrót „ICE” pochodzi od pierwszych liter angielskiego wyrażenia „In case of emergency”, co w języku polskim tłumaczy się dosłownie jako „w nagłym wypadku”. Głównym założeniem ICE jest umożliwienie personelowi medycznemu szybkiego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Co ważne, skrót ten ma charakter międzynarodowy – jest czytelny dla służb ratunkowych pod niemal każdą długością i szerokością geograficzną.

Symbol ten wykorzystuje się przede wszystkim do oznaczania numerów kontaktowych w telefonie komórkowym, zgodnie ze wzorem: ICE + imię i nazwisko (ew. alias) osoby, do której służby ratunkowe mają zadzwonić w pierwszej kolejności, by poinformować o wypadku i uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat poszkodowanego.

Często jednak w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia telefon ulega uszkodzeniu, co uniemożliwia skuteczne wykorzystanie tej formy pomocy. W takich sytuacjach ratunkiem może okazać się karta ICE.

Czym jest karta ICE?

Karta ICE to blankiecik wielkości dowodu osobistego, zawierający najważniejsze informacje o danej osobie, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • informacja o grupie krwi,
  • informacje o chorobach przewlekłych i alergiach, których leczenie może być przeciwwskazaniem do podania w trakcie udzielania pierwszej pomocy niektórych medykamentów,
  • imiona i nazwiska oraz numery telefonu osób, z którymi w razie wypadku należy skontaktować się w pierwszej kolejności.

Dodatkowo na karcie ICE zamieszczone są numery telefonu na policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, a także do GOPR, TOPR, WOPR oraz ubezpieczyciela. Dzięki temu nawet w sytuacjach kryzysowych poszkodowany nie będzie miał problemu, by szybko skontaktować się z odpowiednią jednostką i uzyskać natychmiastowe, profesjonalne wsparcie.

Dane zapisane na karcie ICE znacznie ułatwiają udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, zwłaszcza nieprzytomnej. W niektórych przypadkach o powodzeniu akcji ratunkowej decydują sekundy, np. gdy potrzebna jest natychmiastowa transfuzja krwi – w takiej sytuacji informacje zamieszczone na karcie ICE mogą nawet uratować życie!

Nie posiadasz jeszcze karty ICE? Nic straconego!

Teraz przy wykupieniu ubezpieczenia Bezpieczny Powrót, każdy dostanie dodatkowo kartę ICE, która zwiększy jego bezpieczeństwo w górach. Posiadasz polisę i również chciałbyś otrzymać taki dokument? Skontaktuj się z nami!