Dla kogo jest OC klubów wysokogórskich i ścianek wspinaczkowych?

Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o organizacjach i firmach prowadzących działalność związaną z górami – klubów wysokogórskich PZA i ścianek wspinaczkowych. Ponadto polisę mogą wykupić:

  • kluby jaskiniowe PZA
  • szkoły narciarskie
  • szkoły snowboardowe

Kiedy zadziała ochrona z OC klubu lub szkoły?

Podczas prowadzeniu kursu lub zawodów wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do nieszczęścia. Dzięki polisie roszczenia zostaną pokryte z ubezpieczenia (do wybranej sumy) a nie z kieszeni klubu.

OC dla klubów wysokogórskich i szkółek narciarskich to ochrona na wypadek szkody, za którą winę ponosi klub, szkoła lub ścianka. Jeśli szkoda (np. złamanie, uraz, zniszczenie sprzętu) będzie wynikała z zaniedbania organizatora, kursant może zgłosić roszczenie. Przykładami takich sytuacji może być niepoinformowanie o sposobie użycia sprzętu, niedopilnowanie asekuracji kursanta, niewłaściwe przygotowanie ścianki lub sprzętu.

Jeśli organizujesz zawody lub inne imprezy, pamiętaj o wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia.

Rozszerzenie ubezpieczenia klubu o OC organizatora imprez niemasowych zapewnia ochronę na wypadek szkód podczas zawodów. Wystarczy podczas składania wniosku przez klub, szkołę lub ściankę zaznaczyć odpowiednią klauzulę.

Polisa pokryje roszczenia zarówno ze strony uczestników jak i widzów w razie szkód, do których dojdzie z winy organizatora.

Z czego składa się OC klubów wysokogórskich?

W ramach ubezpieczenia zostaną pokryte szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, które są efektem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także te powstałe na skutek czynu niedozwolonego:

  • wyrządzone osobom trzecim (np. kursantom)
  • na osobie (np. uraz) lub rzeczowe (np. zniszczenie ubrania)
  • wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • wyrządzone przez pracowników i podwykonawców

Polisa pokrywa także niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanego i koszty ekspertów.

Dlaczego warto?

pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej i koszty ekspertów

zniżki za bezszkodowość i kontynuację ubezpieczenia w PZU

możliwość płatności w ratach

możliwość rozszerzenia ochrony o OC organizatora zawodów i imprez

POBIERZ WNIOSEK

Ile kosztuje roczne ubezpieczenie?

Suma ubezpieczeniaSkładka dla PZASkładka dla podmiotów spoza PZA
100 000 zł350 zł403 zł
250 000 zł490 zł564 zł
500 000 zł610 zł702 zł
1 000 000 zł740 zł851 zł
1 500 000 zł844 zł971 zł
2 000 000 zł930 zł1070 zł
POBIERZ WNIOSEK

Możliwość wykupienia praktycznych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia:

OC organizatora imprez niemasowych (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia)

Rozszerzenie ochrony o szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy niemającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

OC pracodawcy

Rozszerzenie ochrony o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

OC najemcy

Rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Jak kupić?

KROK 1

Wybierz wariant

dostosowany do Twoich potrzeb

KROK 2

Pobierz i wypełnij wniosek

skan odeślij nam na sport@iexpert.pl

KROK 3

Odbierz polisę

polisę otrzymasz pocztą, skan wyślemy na Twój adres e-mail

KROK 4

Opłać składkę

dane do przelewu otrzymasz na polisie

Pliki do pobrania

Pełny opis warunków ubezpieczenia znajduje się w poniższych dokumentach:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wniosek
Karta Produktu