Dla kogo jest OC klubów wysokogórskich i ścianek wspinaczkowych?

Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o organizacjach i firmach prowadzących działalność związaną z górami – klubów wysokogórskich PZA i ścianek wspinaczkowych. Ponadto polisę mogą wykupić:

  • kluby jaskiniowe PZA
  • szkoły narciarskie
  • szkoły snowboardowe

Kiedy zadziała ochrona z OC klubu lub szkoły?

Podczas prowadzeniu kursu lub zawodów wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do nieszczęścia. Dzięki polisie roszczenia zostaną pokryte z ubezpieczenia (do wybranej sumy) a nie z kieszeni klubu.

OC dla klubów wysokogórskich i szkółek narciarskich to ochrona na wypadek szkody, za którą winę ponosi klub, szkoła lub ścianka. Jeśli szkoda (np. złamanie, uraz, zniszczenie sprzętu) będzie wynikała z zaniedbania organizatora, kursant może zgłosić roszczenie. Przykładami takich sytuacji może być niepoinformowanie o sposobie użycia sprzętu, niedopilnowanie asekuracji kursanta, niewłaściwe przygotowanie ścianki lub sprzętu.

Jeśli organizujesz zawody lub inne imprezy, pamiętaj o wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia.

Rozszerzenie ubezpieczenia klubu o OC organizatora imprez niemasowych zapewnia ochronę na wypadek szkód podczas zawodów. Wystarczy podczas składania wniosku przez klub, szkołę lub ściankę zaznaczyć odpowiednią klauzulę.

Polisa pokryje roszczenia zarówno ze strony uczestników jak i widzów w razie szkód, do których dojdzie z winy organizatora.

Z czego składa się OC klubów wysokogórskich?

W ramach ubezpieczenia zostaną pokryte szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, które są efektem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także te powstałe na skutek czynu niedozwolonego:

  • wyrządzone osobom trzecim (np. kursantom)
  • na osobie (np. uraz) lub rzeczowe (np. zniszczenie ubrania)
  • wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • wyrządzone przez pracowników i podwykonawców

Polisa pokrywa także niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanego i koszty ekspertów.

Dlaczego warto?

pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej i koszty ekspertów

zniżki za bezszkodowość i kontynuację ubezpieczenia w PZU

możliwość płatności w ratach

możliwość rozszerzenia ochrony o OC organizatora zawodów i imprez

Ile kosztuje roczne ubezpieczenie?

Suma ubezpieczenia Składka dla PZA Składka dla podmiotów spoza PZA
100 000 zł 350 zł 403 zł
250 000 zł 490 zł 564 zł
500 000 zł 610 zł 702 zł
1 000 000 zł 740 zł 851 zł
1 500 000 zł 844 zł 971 zł
2 000 000 zł 930 zł 1070 zł

Możliwość wykupienia praktycznych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia:

OC organizatora imprez niemasowych (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia)

Rozszerzenie ochrony o szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem imprezy niemającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

OC pracodawcy

Rozszerzenie ochrony o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

OC najemcy

Rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Jak kupić?

KROK 1

Wybierz wariant

dostosowany do Twoich potrzeb

KROK 2

Pobierz i wypełnij wniosek

skan odeślij nam na sport@iexpert.pl

KROK 3

Odbierz polisę

polisę otrzymasz pocztą, skan wyślemy na Twój adres e-mail

KROK 4

Opłać składkę

dane do przelewu otrzymasz na polisie

Pliki do pobrania

Pełny opis warunków ubezpieczenia znajduje się w poniższych dokumentach: