iExpert.pl SA jest pośrednikiem ubezpieczeniowym obecnym na rynku od 2005 r.

Specjalizujemy się w identyfikacji, ocenie i ubezpieczaniu ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia związanych z zawodowym uprawianiem szerokiej gamy sportów.

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia zapewniamy dedykowane rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań konkretnych dyscyplin sportowych.

Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w formie indywidualnych i grupowych umów ubezpieczeniowych dla:

  • osób fizycznych,
  • klubów
  • związków, stowarzyszeń i organizacji sportowych,
  • reprezentacji narodowych

Naszym głównym partnerem ubezpieczeniowym jest najstarsza instytucja ubezpieczeniowa świata londyński Lloyd’s. Jako jedna z kliku firm w Polsce mama status Coverholder at LLoyd’s. W praktyce oznacza to, że mamy swobodny dostęp do wieloletniej wiedzy underwritingowej zachodnich ubezpieczycieli.

W zależności od potrzeb współpracujemy także z innymi ubezpieczycielami lokując ryzyko w najbardziej odpowiednich towarzystwach.
Dlatego możemy znajdować najkorzystniejsze rozwiązania dokonując oceny nowych ofert rynkowych oraz tworzenie własnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

Każdy sport lub działalność jest inna i niesie ze sobą różne ryzyka. Zatem każde program ubezpieczeniowy ubezpieczeniowy i zarządzanie ryzykiem musi być zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki  danej dyscypliny.

Naszą misją jest minimalizowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu, przez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Szczególny nacisk kładziemy na skracanie czasu zawierania polis, redukowanie formalności do minimum oraz profesjonalne doradztwo.

Podstawowe informacje o spółce:
iExpert.pl jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Spółka jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11170179/A. Polisa ubezpieczenia OC firmy jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR

iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248,
Regon nr 140437850, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.