Dla kogo?

Powstałe we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW dedykowane jest instruktorom oraz trenerom:

 • wspinaczki górskiej i skalnej
 • wspinaczki sportowej
 • snowboardu
 • narciarstwa i skialpinizmu (narciarstwa wysokogórskiego)
 • taternictwa jaskiniowego
 • kanioningu

a także przewodnikom górskim i turystycznym.

Ubezpieczenie przewodnika, instruktora i trenera sportów górskich

Odpowiedzialność cywilna instruktora:

 • Trener, instruktor lub przewodnik górski odpowiada za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody podczas kursu czy treningu.
 • Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych, a także działalność zawodowa prowadzona przez ubezpieczonego.

NNW instruktora i trenera

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu w pracy i w drodze do pracy.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu – wypłata „procent za procent”: w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
oc instruktora snowboardu

Zalety

10% zniżki na OC dla członków Polskiego Związku Alpinizmu

opcja ochrony na terytorium całego świata

płatność w ratach bez dodatkowych kosztów

możliwość rozszerzenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego

możliwość rozszerzenia o szkody powstałe w wynajmowanym, dzierżawionym lub leasingowanym sprzęcie

możliwość rozszerzenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni

Oblicz składkę

Ile kosztuje roczne ubezpieczenie?

Suma gwarancyjnaInstruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni.Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
PolskaŚwiatPolskaŚwiat
100 tys. zł54 zł71 zł112 zł146 zł
150 tys. zł80 zł104 zł134 zł175 zł
200 tys. zł107 zł140 zł178 zł232 zł
350 tys. zł115 zł150 zł222 zł289 zł
500 tys. zł134 zł175 zł267 zł348 zł
1 mln zł225 zł293 zł440 zł572 zł
2 mln zł370 zł481 zł710 zł923 zł
Suma gwarancyjnaInstruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni.Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
PolskaŚwiatPolskaŚwiat
100 tys. zł60 zł78 zł124 zł162 zł
150 tys. zł88 zł115 zł148 zł193 zł
200 tys. zł118 zł154 zł196 zł255 zł
350 tys. zł127 zł165 zł245 zł319 zł
500 tys. zł148 zł192 zł294 zł383 zł
1 mln zł248 zł323 zł484 zł630 zł
2 mln zł407 zł530 zł781 zł1016 zł

Składka roczna ubezpieczenia NNW w przypadku zawarcia ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjnaSkładka roczna dla PZA i przewodników SWPTSkładka roczna dla osób spoza PZA
100 tys. zł175 zł193 zł
200 tys. zł290 zł319 zł
300 tys. zł395 zł435 zł
400 tys. zł540 zł594 zł
500 tys. zł690 zł759 zł
Oblicz składkę

Przykłady wypadków

 • w czasie treningu po zeskoku na nieodpowiednio przygotowany materac asekuracyjny jeden ze sportowców złamał rękę
 • podopieczny niewłaściwie asekurowany uderzył o poszycie ścianki wspinaczkowej i doznał złamania nogi i uszkodził wypożyczony sprzęt do wspinaczki
 • instruktor źle ocenił możliwości kursanta i wybrał trudniejszy zjazd, na którym kursant złamał nogę i uszkodził kosztowny sprzęt sportowy
bogusław kowalski instruktor alpinizmu PZA

Dlaczego warto?

Bogusław Kowalski

Jako biegły sądowy w zakresie wspinaczki sportowej coraz częściej spotykam się ze sprawami roszczeń wobec instruktorów. Są trudne sprawy, których rozstrzygniecie często jest niekorzystne dla trenerów, dlatego tak istotne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Uczestnicząc w pracach nad ubezpieczeniem PZU wykorzystałem swoje 20-letnie doświadczenie instruktora, aby w możliwe dużym stopniu ograniczyć ryzyko z jakim spotykają się trenerzy i instruktorzy w swojej pracy.

Bogusław Kowalski jest instruktorem alpinizmu PZA oraz biegłym sądowym ds. wspinaczki i BHP. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia, a w 2013-2016 Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa PZA. Był kierownikiem i wykładowcą kursów instruktorskich dla kadry szkoleniowej PZA, opracowywał programy szkoleniowe, procedury bezpieczeństwa, a także przeprowadzał analizy wypadków wspinaczkowych. 

Jak kupić?

KROK 1

Oblicz składkę

KROK 2

Złóż wniosek

KROK 3

Opłać pierwszą składkę

KROK 4

Polisę otrzymasz e-mailem

Pliki do pobrania

Pełny opis warunków ubezpieczenia znajduje się w poniższych dokumentach:

NNW INSTRUKTORA I TRENERA PZA – KARTA PRODUKTU
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH