Coverholder at LLOYDS

OC Instruktora i Trenera sportów górskich i narciarstwa

Ubezpieczenie dedykowane instruktorom sportów górskich, zarówno zrzeszonym w Polskim Związku Alpinizmu jak i spoza PZA.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna trenera lub instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych, a także działalność zawodowa prowadzona przez ubezpieczonego.

Dla kogo?

Powstałe we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane jest Instruktorom oraz trenerom:

 • wspinaczki górskiej i skalnej
 • wspinaczki sportowej
 • snowboardu
 • narciarstwa i skialpinizmu (narciarstwa wysokogórskiego)
 • taternictwa jaskiniowego
 • kanioningu

a także przewodnikom górskim i turystycznym.

Zalety:

 • Atrakcyjna składka – już od 54 zł za rok
 • Szeroki wybór sum gwarancyjnych – 5 wariantów:
  100 tys. zł – 150 tys. zł – 200 tys. zł – 350 tys. zł – 500 tys. zł
 • Roczny okres ubezpieczenia
 • Opcja objęcia ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • szeroki wybór sum gwarancyjnych – 5 wariantów – od 100 tys. zł do 500 tys. zł
  • atrakcyjna cena – od 125 zł rocznie za sumę 100 tys. zł
  • ochrona obejmuje pracę związaną ze sportami wysokiego ryzyka
  • działa także w drodze do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Możliwość rozszerzenia:
  • opcję ochrony na terytorium całego świata
  • szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy
  • szkody powstałe w wynajmowanym, dzierżawionym lub leasingowanym sprzęcie lub rzeczy.
  • szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.
 • Płatność w ratach bez dodatkowych kosztów
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach bez podwyższenia składki.
 • Minimum formalności
  Wystarczy skontaktować się z Doradcą Klienta, wypełnić wniosek – polisę dostarczymy pod wskazany adres.
 • Pewny ubezpieczyciel – PZU

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

 

Krok 1. Pobierz wniosek
Pobierz wniosek Wniosek OC_NNW Instruktora

Krok 2. Czytelnie wypełnij wniosek
Wydrukuj i czytelnie wypełnij wniosek o ubezpieczenie OC Instruktora i Trenera PZA

Krok 3. Prześlij skan wniosku
Wypełniony wniosek przeskanuj i wyślij na adres sport@iexpert.pl

Krok 4. Odbierz polisę
Na podstawie wniosku wystawimy polisę i prześlemy skan a następnie w formie papierowej listem poleconym

Krok 5. Opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 92 1060 0076 0000 3310 0020 9165

KROK 6. Odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, należy podpisać dokument i odesłać do nas wraz z podpisanym oryginałem wniosku na adres Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

 

Klaudia Kampioni
tel.: 22 100 26 00
e-mail: klaudia.kampioni@iexpert.pl
www.sport.iexpert.pl

 

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna w ramach wykonywanej zawodowo aktywności sportowej trenera lub instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych.

Składka roczna ubezpieczenia OC dla członków PZA

Suma gwarancyjna Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni. Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
Polska Świat Polska Świat
100 tys. zł 54 zł 71 zł 112 zł 146 zł
150 tys. zł 80 zł 104 zł 134 zł 175 zł
200 tys. zł 107 zł 140 zł 178 zł 232 zł
350 tys. zł 115 zł 150 zł 222 zł 289 zł
500 tys. zł 134 zł 175 zł 267 zł 348 zł

 

Składka roczna ubezpieczenia OC dla osób spoza PZA

Suma gwarancyjna Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni. Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
Polska Świat Polska Świat
100 tys. zł 60 zł 78 zł 124 zł 162 zł
150 tys. zł 88 zł 115 zł 148 zł 193 zł
200 tys. zł 118 zł 154 zł 196 zł 255 zł
350 tys. zł 127 zł 165 zł 245 zł 319 zł
500 tys. zł 148 zł 192 zł 294 zł 383 zł

Składka roczna ubezpieczenia NNW w przypadku zawarcia ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna Składka roczna dla PZA Składka roczna dla osób spoza PZA
100 tys. zł 175 zł 193 zł
200 tys. zł 290 zł 319 zł
300 tys. zł 395 zł 435 zł
400 tys. zł 540 zł 594 zł
500 tys. zł 690 zł 759 zł