Dla kogo?

Powstałe we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW dedykowane jest instruktorom oraz trenerom:

 • wspinaczki górskiej i skalnej
 • wspinaczki sportowej
 • snowboardu
 • narciarstwa i skialpinizmu (narciarstwa wysokogórskiego)
 • taternictwa jaskiniowego
 • kanioningu

a także przewodnikom górskim i turystycznym.

Ubezpieczenie przewodnika, instruktora i trenera sportów górskich

Odpowiedzialność cywilna instruktora:

 • Trener, instruktor lub przewodnik górski odpowiada za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody podczas kursu czy treningu.
 • Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych, a także działalność zawodowa prowadzona przez ubezpieczonego.

NNW instruktora i trenera

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu w pracy i w drodze do pracy.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu – wypłata „procent za procent”: w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
oc instruktora snowboardu

Zalety

10% zniżki na OC dla członków Polskiego Związku Alpinizmu

opcja ochrony na terytorium całego świata

płatność w ratach bez dodatkowych kosztów

możliwość rozszerzenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego

możliwość rozszerzenia o szkody powstałe w wynajmowanym, dzierżawionym lub leasingowanym sprzęcie

możliwość rozszerzenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni

Ile kosztuje roczne ubezpieczenie?

Suma gwarancyjna Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni. Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
Polska Świat Polska Świat
100 tys. zł 54 zł 71 zł 112 zł 146 zł
150 tys. zł 80 zł 104 zł 134 zł 175 zł
200 tys. zł 107 zł 140 zł 178 zł 232 zł
350 tys. zł 115 zł 150 zł 222 zł 289 zł
500 tys. zł 134 zł 175 zł 267 zł 348 zł
1 mln zł 225 zł 293 zł 440 zł 572 zł
2 mln zł 370 zł 481 zł 710 zł 923 zł
Suma gwarancyjna Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni. Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
Polska Świat Polska Świat
100 tys. zł 60 zł 78 zł 124 zł 162 zł
150 tys. zł 88 zł 115 zł 148 zł 193 zł
200 tys. zł 118 zł 154 zł 196 zł 255 zł
350 tys. zł 127 zł 165 zł 245 zł 319 zł
500 tys. zł 148 zł 192 zł 294 zł 383 zł
1 mln zł 248 zł 323 zł 484 zł 630 zł
2 mln zł 407 zł 530 zł 781 zł 1016 zł

Składka roczna ubezpieczenia NNW w przypadku zawarcia ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna Składka roczna dla PZA i przewodników SWPT Składka roczna dla osób spoza PZA
100 tys. zł 175 zł 193 zł
200 tys. zł 290 zł 319 zł
300 tys. zł 395 zł 435 zł
400 tys. zł 540 zł 594 zł
500 tys. zł 690 zł 759 zł

Przykłady wypadków

 • w czasie treningu po zeskoku na nieodpowiednio przygotowany materac asekuracyjny jeden ze sportowców złamał rękę
 • podopieczny niewłaściwie asekurowany uderzył o poszycie ścianki wspinaczkowej i doznał złamania nogi i uszkodził wypożyczony sprzęt do wspinaczki
 • instruktor źle ocenił możliwości kursanta i wybrał trudniejszy zjazd, na którym kursant złamał nogę i uszkodził kosztowny sprzęt sportowy
bogusław kowalski instruktor alpinizmu PZA

Dlaczego warto?

Bogusław Kowalski

Jako biegły sądowy w zakresie wspinaczki sportowej coraz częściej spotykam się ze sprawami roszczeń wobec instruktorów. Są trudne sprawy, których rozstrzygniecie często jest niekorzystne dla trenerów, dlatego tak istotne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Uczestnicząc w pracach nad ubezpieczeniem PZU wykorzystałem swoje 20-letnie doświadczenie instruktora, aby w możliwe dużym stopniu ograniczyć ryzyko z jakim spotykają się trenerzy i instruktorzy w swojej pracy.

Bogusław Kowalski jest instruktorem alpinizmu PZA oraz biegłym sądowym ds. wspinaczki i BHP. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia, a w 2013-2016 Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa PZA. Był kierownikiem i wykładowcą kursów instruktorskich dla kadry szkoleniowej PZA, opracowywał programy szkoleniowe, procedury bezpieczeństwa, a także przeprowadzał analizy wypadków wspinaczkowych. 

Jak kupić?

KROK 1

Oblicz składkę

KROK 3

Opłać pierwszą składkę

KROK 4

Polisę otrzymasz e-mailem