iExpert.pl SA

Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa

tel.: 22 643 41 41

tel.: 22 646 42 42

e-mail:  sport@iexpert.pl

Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850 Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Opisz interesującą Cię sprawę korzystając z formularza. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.