Coverholder at LLOYDS

Kontakt

iExpert.pl SA
Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa
tel.: 22 646 42 42
fax: 22 100 26 26

e-mail:  sport@iexpert.pl

Opisz interesującą Cię sprawę korzystając z formularza. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850
Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.