Oferta ubezpieczeń sportowych iExpert została rozszerzona o produkt dla rowerzystów. Pewnie na Rower to pakiet dla każdego fana dwóch kółek.

Każdy człowiek pozostający w ruchu potrzebuje ochrony w razie wypadku. Ponieważ z różnymi aktywnościami wiążą się różne potrzeby, iExpert postanowił stworzyć produkt ubezpieczeniowy odpowiedni dla cyklistó.

Pakiet ubezpieczeń rowerowych Pewnie na Rower można dobrać z 4 ryzyk:

  • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • Casco – ubezpieczenie na wypadek zniszczenia, kradzieży lub rabunku
  • ubezpieczenie bagażu

Dzięki elastycznej konstrukcji produktu każdy może wybrać odpowiadający mu zakres samodzielnie. Dla każdego ryzyka sumę ubezpieczenia wybieramy oddzielnie, ponadto możemy określić zarówno okres obowiązywania polisy (7 lub 12 miesięcy) oraz zakres terytorialny (Polska lub Świat, także w wariancie z USA).

Ubezpieczenie rowerowe powstało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowy Rower, promującym bezpieczną jazdę na rowerze. Ubezpieczycielem jest PZU.

Szczegóły ubezpieczenia można znaleźć w zakładce Amatorzy -> Ubezpieczenie rowerzysty oraz na stronie produktu PewnieNaRower.pl