Ważną częścią ekwipunku każdego zimowego wyjazdu jest ubezpieczenie, pozwalające uniknąć wydatków sięgających nawet setek tysięcy złotych. Miłośnicy białego szaleństwa poza wyznaczonymi trasami mają nie lada wyzwanie, by wybrać polisę, która gwarantuje pełną ochronę podczas wyjazdu.

Ubezpieczyciele przy typowej polisie narciarskiej albo ograniczają zakres ochrony – wykluczając freeride jako sport ekstremalny albo znacznie podwyższają składkę za polisę. Wybierając ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na jego konstrukcję, czyli poszczególne elementy.

Narciarstwo poza szlakami

Ubezpieczenie na zimowe wyjazdy ma zazwyczaj kilka składowych.

  • koszty leczenia, w tym koszty ambulatoryjne – niezbędne podczas zagranicznych wyjazdów. Pozwala pokryć koszt pobytu w szpitalu czy wizyty lekarza.
  • koszty transportu do kraju – przydatne wówczas, gdy kontuzja lub stan zdrowia uniemożliwia powrót do Polski.
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – szczególnie ważne dla narciarzy i snowboardzistów. Pozwala na wypłatę odszkodowania w przypadku np. złamania kończyn czy skręcenia stawów.
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawcze – pokrywa koszty zagranicznych służb poszukiwawczych np. po zejściu lawiny, zboczeniu z trasy, zagubieniu.
  • ubezpieczenie odpowiedzialności w życiu prywatnym (OC) – wypłata następuje, gdy spowodowaliśmy wypadek powodując kontuzję lub uszkodzenie sprzętu innego narciarza.
  • ubezpieczenie bagażu.

Udając się na narty za granicę należy gruntownie przeanalizować konstrukcję ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli szukamy ubezpieczenia jeżdżąc poza trasami zjazdowymi.

Suma gwarancyjna przypisana do danego elementu ochrony, ewentualne wyłączenia, czy udział własny w ramach poszczególnych składników polisy – wszystkie te obszary powinny być tak skonfigurowane, aby polisa gwarantowała pełną ochronę i chroniła podczas wyjazdu.
Akcja poszukiwawcza – obowiązkowo przy zagranicznych wyjazdach

Wyjazd na zimowy wypoczynek w polskie góry nie wymaga wykupowania ochrony w zakresie kosztów leczenia czy ratownictwa, gdyż są one bezpłatne.

Na ten aspekt ochrony szczególnie powinien zainteresować osoby decydujące się na wyjazd zagraniczny. Wyjazd w Alpy czy nawet w słowackie Tatry powinien obejmować koszty zwiezienia poszkodowanego ze stoku, a także akcji poszukiwawczej.
Koszty leczenia, gdy EKUZ nie wystarcza

Większość wypadków na stokach skutkuje kontuzja wymagającą konsultacji lekarskiej lub badań diagnostycznych i wizyty w szpitalu. W krajach Unii Europejskiej polski turysta może skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej, jednak tylko wówczas, gdy posiada kartę EKUZ i tylko na warunkach obowiązujących w danym kraju. Oznacza to, że mimo posiadania ubezpieczenia zdrowotnego konieczne może się okazać współpłacenie za niektóre zabiegi, podane leki czy badania.

Dlatego tak istotne jest, by polisa obejmowała koszty leczenia (KL) i koszty zabiegów ambulatoryjnych. Podstawą powinno być wykupienie polisy, która zapewnia ochronę także w przypadku długotrwałego, specjalistycznego leczenia, nieobjętego przez świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Warto zwrócić uwagę na sumy gwarancyjne, które są przypisane do kosztów leczenie lub limity lub ewentualny udział własny.
Nie rezygnuj z OC na stoku

Na stoku obowiązują takie same zasady odpowiedzialności cywilnej, jak w życiu codziennym. Ryzykospowodowania wypadku lub przyczynienia się do czyjejś kontuzji może nieść za sobą konsekwencje finansowe. Trzeba liczyć się z tym, że leczenie potrąconego narciarza to koszt nawet kilkuset tysięcy złotych. Ubezpieczenie, które w zakresie posiada OC ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której odszkodowanie przyjdzie wypłacić z własnej kieszeni.

Odkupienie złamanej narty to znacznie mniejszy wydatek, ale nigdy nie wiadomo jak drogi jest sprzęt innych narciarzy, dlatego polisa powinna obejmować także ochronę od OC na osobie i mieniu, co pozwoli na zrekompensowanie wyrządzonej przez nas innemu narciarzowi szkody.
Transport chorego do domu

Ubezpieczenia podczas wyjazdu na zimowy wypoczynek ma uchronić finanse także wówczas, gdy konieczny będzie transport do szpitala albo jeśli po doznanym wypadku nie będzie możliwości samodzielnego powrotu do Polski.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu pacjenta z miejsca wypadku do szpitala, ze szpitala do miejsca zakwaterowania, między placówkami, w których odbywa się leczenie. Polisa Bezpieczny Powrót gwarantuje również organizację i pokrycie kosztów transportu do kraju oraz gdy wydarzy się najgorsze – koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju.
NNW, czyli odszkodowanie dla poszkodowanego

Wypadki podczas zimowych wyjazdów nie należą do rzadkości. Jazda na nartach czy snowboardzie wiąże się zwykle z dużymi prędkościami, a upadki często kończą się złamaniami, skręceniami, zerwaniem wiązadeł lub ścięgien.

Z pewnością uprawiając sporty, w których wystąpienie kontuzji jest wysokie, warto kupić polisę, która zagwarantuje wypłatę odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku (NNW). Ten element zazwyczaj ma charakter opcjonalny, ale warto go rozważyć.
Narciarstwo i snowboard – aktywności dużego ryzyka

Jeśli planujesz zjeżdżać na nartach lub desce przydatne będzie tylko takie ubezpieczenie, które obejmuje ochroną uprawianie sportów zimowych. Większość ubezpieczycieli traktuje tego typu aktywności jako sporty wysokiego ryzyka, przez co koszt takiego ubezpieczenia jest wyższy niż tradycyjnego ubezpieczenia turystycznego.

Ważne, by ubezpieczenie obejmowało swym zakresem podejmowane aktywności, w tym narciarstwo i snowboard (także poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi).
Bezpieczny Powrót – opcja dla freeriderów

Wszystkie wymienione wyżej elementy posiada ubezpieczenie Bezpieczny Powrót w PZU stworzony dla pasjonatów gór. Ubezpieczenie stworzone we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu obejmuje wszystkie aktywności górskie – nie tylko narciarstwo, snowboard, ale także narciarstwo poza trasami, skialpinizm, snowcross, freestyle na snowbardzie i na nartach, boardercross i inne zjazdy ekstremalne.

Co ważne ubezpieczenie obejmuje takze letnie aktywności – wspinaczkę, kolarstwo górskie i szereg innych sportów. Sprawdź listę sportów >>

Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót to koszt 220 zł za rok. Polisa pokrywa koszty akcji ratunkowej do wysokości 100 tys. zł, co pozwala pokryć akcję poszukiwacza i ratunkową (także z użyciem helikoptera). Wysokie sumy OC pozwalają pokryć koszt nawet bardzo poważnego wypadku, w którym ucierpiała osoba trzecia, a możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW czyni ubezpieczenie Bezpieczny Powrót ciekawą alternatywą dla jeżdżących poza trasami.

Koszt tej dodatkowej ochrony jest niewielki – w przypadku ubezpieczenia Bezpieczny Powrót to tylko 40 zł dodatkowej składki. Ubezpieczenie dostępne jest wyłącznie za pośrednictwem iExpert.pl i na stronie Powder.pl.

Ubezpieczenie narciarskie w przypadków wyjazdów zagranicznych powinno być wydatkiem równie naturalnym, co wykupienie ski-passu. Przemawiają za tym przede wszystkim wysokie koszty leczenia i ratownictwa, sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro.

Wyjazd na narty to często skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, wymagające odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, sprawnego sprzętu sportowego oraz a także zdrowego rozsądku, którego amatorom białego szaleństwa niestety coraz częściej brakuje. Warto minimalizować to ryzyko poprzez właściwie dobraną polisę.