Coverholder at LLOYDS

OC Instruktora i Trenera PZA

Ubezpieczenie dedykowane instruktorom sportowym zrzeszonym w Polskim Związku Alpinizmu.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna trenera lub instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych, a także działalność zawodowa prowadzona przez ubezpieczonego.

Dla kogo?

Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, snowboardu, narciarstwa, narciarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, kanioningu oraz przewodników górskich i turystycznych.

Zalety:

 • Atrakcyjna składka już od 90 zł
 • Szeroki wybór sum gwarancyjnych – 5 wariantów:
  100 tys. zł – 150 tys. zł – 200 tys. zł – 350 tys. zł – 500 tys. zł
 • Roczny okres ubezpieczenia
 • Opcja objęcia ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • szeroki wybór sum gwarancyjnych – 5 wariantów – od 100 tys. zł do 500 tys. zł
  • atrakcyjna cena – od 125 zł rocznie za sumę 100 tys. zł
  • ochrona obejmuje pracę związaną ze sportami wysokiego ryzyka
  • działa także w drodze do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Możliwość rozszerzenia:
  • opcję ochrony na terytorium całego świata
  • szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy
  • szkody powstałe w wynajmowanym, dzierżawionym lub leasingowanym sprzęcie lub rzeczy.
  • szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.
 • Płatność w ratach bez dodatkowych kosztów
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach bez podwyższenia składki.
 • Minimum formalności
  Wystarczy skontaktować się z Doradcą Klienta, wypełnić wniosek – polisę dostarczymy pod wskazany adres.
 • Pewny ubezpieczyciel – PZU

 

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

 

Krok 1. Pobierz wniosek
Pobierz wniosek Wniosek OC_NNW Instruktora

Krok 2. Czytelnie wypełnij wniosek
Wydrukuj i czytelnie wypełnij wniosek o ubezpieczenie OC Instruktora i Trenera PZA

Krok 3. Prześlij skan wniosku
Wypełniony wniosek przeskanuj i wyślij na adres sport@iexpert.pl

Krok 4. Odbierz polisę
Na podstawie wniosku wystawimy polisę i prześlemy skan a następnie w formie papierowej listem poleconym

Krok 5. Opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 92 1060 0076 0000 3310 0020 9165

KROK 6. Odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, należy podpisać dokument i odesłać do nas wraz z podpisanym oryginałem wniosku na adres Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

 

Klaudia Kampioni
tel.: 22 100 26 00
e-mail: klaudia.kampioni@iexpert.pl
www.sport.iexpert.pl

 

Ubezpieczenie dedykowane instruktorom sportowym i trenerom zrzeszonym w Polskim Związku Alpinizmu.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna w ramach wykonywanej zawodowo aktywności sportowej trenera lub instruktora wobec kursantów oraz podopiecznych.

 

Składka roczna ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki sportowej, snowboardu, narciarstwa, przewodnicy turystyczni. Instruktorzy i trenerzy w zakresie: wspinaczki górskiej i skalnej, taternictwa jaskiniowego, przewodnicy górscy, narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu), kanioningu.
Polska Świat Polska Świat
100 tys. zł 90 zł 117 zł 125 zł 163 zł
150 tys. zł 160 zł 208 zł 190 zł 247 zł
200 tys. zł 210 zł 273 zł 260 zł 338 zł
350 tys. zł 320 zł 416 zł 390 zł 507 zł
500 tys. zł 420 zł 546 zł 500 zł 650 zł

 

Składka roczna ubezpieczenia NNW w przypadku zawarcia ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna Składka roczna
100 tys. zł 125 zł
200 tys. zł 250 zł
300 tys. zł 355 zł
400 tys. zł 470 zł
500 tys. zł 580 zł