Coverholder at LLOYDS

Ubezpieczenie nagród

Ubezpieczenie nagród – daje możliwość zaoferowania kibicom Klubu udziału w specjalnych konkursach i promocjach podczas gdy ryzyko finansowe z tym związane jest przenoszone na ubezpieczyciela. Przeprowadzenie konkursu/ promocji może dać bardzo dochodowe możliwości marketingowe dla działalności klubu.