Ubezpieczenie odwołania meczu lub innej imprezy (ochroną może zostać objęta większość rodzajów publicznych lub prywatnych imprez – koncerty, spektakle teatralne, wystawy i zjazdy, itp.).

Umowa ubezpieczenia zapewnia ochronę Klubu/ firmy z tytułu utraty kosztów i zobowiązań, a w niektórych przypadkach przychodu brutto, w następstwie odwołania, opóźnienia lub rezygnacji z imprezy z przyczyn od Klubu/j firmy niezależnych, z wyłączeniem przyczyn finansowych.

Najczęstszymi przyczynami takich zdarzeń są uszkodzenia fizyczne miejsca zdarzenia (stosunkowo małe fizyczne uszkodzenie może spowodować unieważnienie całej imprezy), strajki, niedostarczenie wymaganego sprzętu czy nie pojawienie się uczestników (szczególnie dla przedstawień teatralnych i koncerty), i / lub niekorzystne warunki atmosferyczne (dla imprez na świeżym powietrzu).