Ubezpieczenie premii kontraktowych może być zawarte na pokrycie premii wypłaconych zawodowym sportowcom – całemu zespołowi lub osobom indywidualnym.

Zdarzeniem uruchamiającym wypłatę jest spełnienie wcześniej ustalonych celów – zwycięstwa czy zajęcia konkretnego miejsca (np. dającego udział w europejskich pucharach).

Taka ochrona ubezpieczeniowa umożliwia lepszą konstrukcję budżetu, uwzględniającą  wypłatę premii, zamiast dużego potencjalnego zobowiązania w bilansie klubu/ organizacji sportowej.